Over L2L Mensenwerk

 

IMG_20160724_233426

Mijn naam is Angelique Ruiter Jansen. Welkom op de website van L2L Mensenwerk.

Wat biedt L2L?
Hulpverlening en begeleiding van volwassenen en kinderen bij complexe problemen.  Zoals bij echtscheiding, opvoeding en gezinsproblematiek. Ook begeleiding van mensen met autisme problematiek, AD(H)D.

Hoe werkt L2L?

 • Ik maak vlot een analyse van de problemen en denk daarbij in kansen en mogelijkheden.
 • Met mensen maak ik een concreet plan, waarmee ze weer een goede weg kunnen uitstippelen naar de toekomst.
 • In elke situatie bied ik maatwerk, want elke situatie vraagt om een andere aanpak. Gesprekken voeren, of bijvoorbeeld meegaan naar een afspraak die je zelf lastig vindt, wat er nodig is bepalen we samen.
 • Ik werk systemisch en met de Zelfredzaamheid Matrix
 • Waar nodig en wanneer mogelijk zoek ik de samenwerking met het netwerk en andere zorgaanbieders.

Ik heb een brede kennis van de sociale kaart op het gebied van opvoeding, relatieproblemen, echtscheiding, politie en justitie en korte lijnen in de samenwerking met andere professionals op dit gebied.

Ook bied ik bedrijven de mogelijkheid om een workshop / training te volgen die gaat over bovengenoemde onderwerpen. De workshop / training wordt gegeven aan teams binnen het bedrijf.

Waar staat L2L voor?
L2L staat voor “learn to listen, listen to learn”.

Dit vind ik een belangrijk thema. Want door echt te luisteren naar de ander kun je datgene bieden wat nodig is. Echt luisteren is de basis van elk contact. Contact tussen mensen van alle leeftijden, generaties en lagen van de bevolking. Ongeacht in welke relatie je tot elkaar staat, maar juist ook als je vanuit je functie als professional in contact bent met anderen.

L2L werkt vanuit jarenlange, brede ervaring in de hulpverlening. De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt bij de Reclassering, het Algemeen Maatschappelijk werk en bij Bureau Jeugdzorg. Vanaf januari 2015 ben ik werkzaam als regisseur binnen een gemeente. Ik werk met hulpvragen vanuit de Jeugdwet en de WMO. Daarnaast begeleid ik mensen vanuit L2L Mensenwerk.

Waar kiest u voor?
Wanneer u met mij gaat werken aan uw toekomst, dan kiest u voor een professional die:

 • Echt luistert naar uw verhaal en uw vraag
 • betrouwbaar is
 • concreet is
 • wanneer nodig confronterend zal zijn
 • situaties benadert vanuit kansen en mogelijkheden
 • zegt wat ze kan, maar ook wat ze niet kan
 • beschikt over gedegen werkervaring en kennis rondom problematiek bij kinderen en volwassenen
 • ruime levenservaring heeft
 • veel actuele kennis heeft op het gebied van complexe problematiek
 • een breed professioneel netwerk heeft
 • zich blijft bijscholen en ontwikkelen

Mijn motto is: “zeg wat je doet en doe wat je zegt”

facebook-icon    linkedin-icon    twitter-icon

T: 06 55956530  E: L2L.mensenwerk@gmail.com

 

Ik ben geregistreerd bij het     Afbeeldingsresultaat voor skj