Nieuws

L2L Mensenwerk neemt deel aan de werkgroep Scheiden doe je ook samen:

De werkgroep “Scheiden doe je ook samen” – een lokaal initiatief van diverse professionals binnen de gemeente Dalfsen – nodigt  u van harte uit aanwezig te zijn bij hun presentatie op:

  • vrijdag 15 september
  • van 14.00 tot 16.00 uur (voor genodigden / professionals)
  • van 18.00 tot 20.00 uur (voor burgers / ouders / inwoners van de gemeente Dalfsen
  • in De Trefkoele in Dalfsen.

Opgave kan via Aly Sloot a.sloot@dalfsen.nl voor 1 september 2017
Het initiatief

Bij scheiden komt veel kijken, helemaal als er kinderen bij  betrokken zijn. Soms verliezen ouders in scheiding het belang van de kinderen uit het oog. Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen als het ouders onvoldoende lukt om het ouderschap vorm te geven, is een vroegtijdige signalering en een goede samenwerking tussen ouders en professionals van groot belang. De werkgroep ‘Scheiden doe je óók samen’ is voortgekomen uit het project ‘Met elkaar uit elkaar’ en is er op gericht om deze samenwerking te verbeteren.

————————————————————————————————————

* Mei 2016: start deelname van L2L aan de Pilot Met elkaar uit elkaar, binnen het pilotgebied gemeente Dalfsen:

http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/met-elkaar-uit-elkaar

Met elkaar uit elkaar

met-elkaar-beeldmerk-360px-vrijstaandBij scheiden komt veel kijken, helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Soms verliezen ouders in scheiding het belang van de kinderen uit het oog. Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen, is een vroegtijdige signalering en een goede samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling van groot belang. Het project ‘Met elkaar uit elkaar’ is erop gericht deze samenwerking te verbeteren.


Wat gaan we doen?

Eerst kijken we hoe het in de praktijk gaat en wat er anders of beter kan. Dit doen we door gebruikte ondersteuningsmethodes in beeld te brengen en te praten met gezinnen in scheiding en met de professionals die hen begeleiden.

Vervolgens gaan we gedurende een periode van negen maanden in drie pilotgebieden met de verbeterpunten aan de slag.

Na afloop delen we onze leerervaringen met betrokkenen en geïnteresseerden, zowel regionaal als landelijk.

Planning
Inventarisatie verbeterpunten:
1 september 2O15 – 1 april 2O16

Aan de slag in 3 pilotgebieden (dorp en stad):
1 mei 2O16 – 1 januari 2O17

Rapportage, borging en uitdragen leerervaringen:
1 januari 2O17 – 1 april 2O17

Initiatiefnemers
Het project ‘Met elkaar uit elkaar’ is een initiatief van tien samenwerkende organisaties in de regio IJsselland:

•        Jeugdbescherming Overijssel
•        Christelijke Hogeschool Windesheim | Lectoraat Sturing in de Jeugdzorg
•        Dimence / De Kern
•        Gemeente Zwolle (namens de 11 gemeenten in de regio IJsselland)
•        Kadera
•        MEE IJsseloevers
•        Raad voor de kinderbescherming
•        Trias
•        Vitree
•        William Schrikker Groep

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met projectleider Marieke Schoonderwoerd van MEE IJsseloevers (m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl / O6 51542885)

Dit project is mede mogelijk dankzij een subsidie uit het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’ van ZonMw.
1-1_logo_ZonMw klein def

 

 

—————————————————————————————————————————————

  • Deelname van L2L aan Creative Tinkers

De community werker, het nieuwe sociale ambacht

Creative Tinkers is een gilde van community werkers. De sociaal werkers die in en vanuit de community het verschil maken. Een ‘nieuw’ ambacht, voortkomend uit de transformatie van het sociale domein. Of je nu hulpverlener, zorgverlener, welzijnswerker, woonconsulent, wijkagent, professional in de psychiatrie of ambtenaar bent. Community werk is een ambachtelijk onderdeel en toegevoegde waarde van ieders specialisatie. Door nauw met elkaar samen te werken ontwikkelen wij nieuwe inzichten, kennis en kunde gericht op het ambacht van de community werker.

Werkagenda 2017 voor de community werker: veranderen en vernieuwen, coachen bewonersambities, preventie en innovatie, eigenaarschap bewoners…. beroepsontwikkeling community werker.

Zorg + Welzijn Jaarcongres De werkagenda 2017 voor het sociaal domein, 15 september 2016, ReeHorst Ede

Tijdens de sessie ga je met verschillende Creative Tinkers aan de slag, om samen verder te bouwen aan het profiel van de community werker. Wat zijn de succesfactoren van de community werker? En hopelijk doorbreek je vervolgens de waan van de dag, door zelf community werk al in 2016 op de agenda te zetten.
Spreker: Ben Koenen is sociaal ondernemer in sociale buurt- en wijkontwikkeling. Hij is specialist in community werk en coach bewoners bij het realiseren van hun ambities.

Van binnenuit, daar gelooft hij in. Op zoek naar de innerlijke drive van mensen en de innovatiekracht van de community. Om met elkaar bouwstenen te leveren voor een socialere samenleving. Voor nu en straks. Gewoon om de wereld een beetje beter te maken. Daarom moet community werk vooral leuk en inspirerend zijn!. http://www.benkoenen.nl/pagina/projecten/creative-tinkers.html

 

——————————————————————————————————————

  • Deelname van L2L aan klankbordgroep Vlaggensysteem Partnerrelaties (Movisie) vanaf oktober 2015. Het Vlaggensysteem is in ontwikkeling, op dit moment in de pilotfase.