Financiering

Financiering

1 – Vanuit jeugdhulp
Het eerste gesprek (kennismaking) is kosteloos. Daarna zal er een financiële vergoeding gevraagd worden voor het werk dat ik verricht.

U kunt mij via uw gemeente vanuit de Jeugdwet of vanuit een PGB inzetten. Wanneer u nog niet de beschikking heeft over een PGB, dan dient u deze aan te vragen bij uw gemeente. Ik kan u daar meer over vertellen en er zijn ook instanties die u daarbij kunnen helpen.

Ik ben vanuit de WMO bij de gemeenten Olst -Wijhe, Deventer, Zwolle, Dalfsen, Hasselt en Ommen – Hardenberg gecontracteerd vanuit Zorg in Natura. Voor overige gemeentes ben ik (vooralsnog) vanuit een PGB in te zetten voor ondersteuning vanuit de WMO.

Wanneer er een verwijzing plaatsvindt vanuit een andere zorgaanbieder, dan kan deze in samenspraak met de betrokkene en de gemeente verdere afspraken maken over de financiering.

2 – Eigen bekostiging particulier
Wanneer u als particulier zelf de inzet bekostigt, dan zal ik u na de (kosteloze) kennismaking een opgave doen van de te verwachten kosten en maken we daarover verdere afspraken. Wanneer u mijn ondersteuning als Kindbehartiger wenst, dan valt dit (voor nu) nog onder eigen bekostiging.

3 – Bedrijven
Wanneer u vanuit een bedrijf gebruik wenst te maken van mijn diensten, dan maken we een eerste kosteloze afspraak. Daarnaast kunt u desgewenst een opgave krijgen van de in te zetten diensten en daaraan gekoppelde financiering.

De mogelijkheid tot financiering vanuit uurtarief of middels een vooraf afgesproken totaalpakket / projectfinanciering zijn beide bespreekbaar.

 

T: 06 55956530
E: L2L.mensenwerk@gmail.com