Creative Tinkers

Ik ben lid en bestuurslid van de Creative Tinkers.

Creative Tinkers is een gilde van creatieve community werkers. Maar ook een bedrijf, een kennis- en innovatieplatform en een opleiding. Creative Tinkers zijn de best persons in community werk, vanuit een breed spectrum. Opbouwwerkers, jongerenwerkers en andere welzijnswerkers. Maar ook professionals vanuit de gemeente, maatschappelijk werk, de jeugdzorg, wonen, psychiatrie, politie, wijkverpleging, kunst en het onderwijs. Juist deze brede inzet is de kracht van ons concept. Creative Tinkers zijn zelfstandige professionals, professionals in loondienst of studenten.

Gilde
Creative Tinkers is een gilde van best persons in community werk. Een belangenorganisatie van mensen met het zelfde ambacht, community werk. Gezamenlijk dit ambacht hoog houden en ontwikkelen staat bij ons hoog in het vaandel. Creative Tinkers beschermt het ambacht van de community werker en staat voor kwaliteit. Bij Creative Tinkers kennen we de leerling, de gezel en de meester. Van elkaar leren staat daarbij centraal. Vanuit Creative Tinkers proberen we sociale, economische en maatschappelijke invloed uit te oefenen op de lokale samenleving.

Platform Creative Communities
Bij Creative Tinkers is het uitwisselen van kennis en kunde belangrijk. Wij wisselen deskundigheid uit en zijn met elkaar op zoek naar nieuwe inzichten.
Ons platform Creative Communities is gericht op innovatie in het sociale domein. Iedereen die iets heeft met community werk kan zich hier bij aansluiten. Tevens is het een platform voor de deelnemers van de leergang Creative Communities in samenwerking met de NHL hogeschool. Zo houden we elkaar scherp en maken we elkaar sterker. Wij houden elkaar op de hoogte van leuke artikelen, nieuws uit de vakbladen, belangrijke ontwikkelingen en trends. Kennis en kunde wordt omgezet in bruikbare en innovatieve methodieken, diensten en producten. Dit uitwisselen van kennis en kunde doet ons groeien.
Bedrijf
Creative Tinkers is ook een bedrijf voor zelfstandige community werkers. Wij ondersteunen, coachen en trainen bewoners bij het ontwikkelen van oplossingen voor sociaal, economische en maatschappelijke vraagstukken. Ons eerste project heet ‘Olifantenpaadjes’ (zie folder). Creative Tinkers zijn in staat de creativiteit en innovatiekracht in de samenleving te benutten en te verbinden. Creatief creëren. Daarbij hebben wij netwerken tot ambacht verheven. Tussen leefwereld en systeemwereld. Vanuit echte betrokkenheid laten wij mensen groeien. Wij zijn sociaal ondernemers die out of the box denken en buiten de lijntjes kleuren. De zelfstandige professionals kunnen vanuit Creative Tinkers opdrachten aangaan.

Daarom is het belangrijk om de getalenteerde zelfstandige professionals met elkaar te verbinden. Creative Tinkers heeft een platte organisatie. Geen directie, management, gebouwen of overhead. Iedereen is eigenaar.

Opleiding
Creative Tinkers is in samenwerking met de NHL hogeschool bezig om de leergang Creative Communities (powered by Creative Tinkers) te ontwikkelen en aan te gaan bieden. Dit zou zich verder door kunnen ontwikkelen tot een onderdeel van de master en een minor. Op dit moment is er een projectgroep druk bezig met de invulling van de leergang. Op deze manier levert de opleiding creatieve community werkers af, waar de complexe samenleving behoefte aan heeft. De mensen die de opleiding gevolgd hebben en waaruit vervolgens blijkt dat zij zich ontwikkeld hebben tot een Creative Tinker, worden toegelaten tot het gilde.